Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 637/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

IV SA/Gl 637/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie powierzenia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

II SA/Go 731/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

III SA/Kr 625/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu S w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w S

II SA/Op 245/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu opieki zdrowotnej

III SA/Wr 136/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w S. w przedmiocie zatwierdzenia zmian w statucie Szpitala Powiatowego w S.

III SA/Wr 137/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w S. w przedmiocie zatwierdzenia zmian w statucie Szpitala Powiatowego w S. ogłoszenia jednolitego tekstu tego statutu

I OSK 1084/13 - Wyrok NSA z 2013-09-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu Limanowskiego w przedmiocie odwołania D. S. ze stanowiska Dyrektora Szpitala Powiatowego w Limanowej

II SA/Op 245/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu opieki zdrowotnej

II SA/Go 638/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie upoważnienia M.S., pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej do składania oświadczeń woli
1   Następne >   2