Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 229/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr L/291/06 Rady Gminy Iwanowice w sprawie ustalenia opłaty za zezwolenie na włączenie się do czynnych sieci gazowych będących własnością Gminy Iwanowice stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Kr 1391/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w sprawie powierzenia [....] Sp. z o.o. w T. wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

III SA/Kr 1257/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łukowica w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Łukowica stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 375/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-21

skarg A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. oraz Przedsiębiorstwa B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na § 7 ust. 1 i ust. 2 uchwały Rady Gminy w przedmiocie ustalenia dla terenu Gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, warunków sprzedaży, zasad wydawania i cofania zezwoleń oraz kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napo...

III SA/Kr 380/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Biały Dunajec w przedmiocie uchwalenia Statutów Sołectw stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Kr 96/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-24

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na § 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5 i § 3 załącznika do uchwały Rady Gminy w Łososinie Dolnej w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Łososina Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych stwierdza nieważnoś...

II SA/Kr 1467/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Czernichów w przedmiocie udziału mieszkańców w realizacji budowy kanalizacji stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 1535/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-05

Skarga Prokuratora Rejonowego w Tarnowie na uchwałę Rady Miejskiej w Ciężkowicach w przedmiocie określenia kryteriów realizacji zadań inwestycyjnych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 1575/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Rzezawie w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność §13, §15 ust. 1 zdanie drugie i § 15 ust. 2 zdanie drugie zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 1576/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Bochni w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 25 ust. 5, § 28 ust. 5, § 30 ust. 2 zdanie drugie zaskarżonej uchwały.
1   Następne >   +2   +5   +10   23