Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 984/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie rozpatrzenia skargi S. G. na działalność Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu

II OSK 2282/12 - Postanowienie NSA z 2013-04-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie

II OSK 2281/12 - Postanowienie NSA z 2013-04-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie

II OSK 347/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie przyjęcia 'Naprawczych programów ochrony powietrza dla stref na terenie województwa dolnośląskiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu' posta...

III SA/Kr 29/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa

II OZ 1380/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Skarga Gminy Ożarowice na uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

II OZ 1381/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego , Nr IV/53/12/2014 w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

II OSK 2311/14 - Postanowienie NSA z 2015-05-28

Wniosek w przedmiocie podziału Województwa Lubuskiego na obwody łowieckie

II SA/Gl 1269/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-20

Skarga 'A' Sp. z o.o. w C. na uchwałę Sejmiku Województwa [...] w przedmiocie wykonania planu gospodarki odpadami
1   Następne >   2