Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1968/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zajęcia stanowiska dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego