Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Wr 217/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miejskiej W. z dnia 22 listopada 200Ir. Nr XLI/1367/01 w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi

II GSK 152/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Boguchwała w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

III SA/Kr 188/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w B

I SAB/Sz 10/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy dotyczącą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

III SA/Kr 1029/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości górnych stawek opłat za usunięcie komunalnych odpadów ciekłych i stałych z nieruchomości

II GSK 15/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Białymstoku w przedmiocie uchwały Rady Gminy dotyczącej stawki taryfowej

I SA/Gd 387/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-06-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody T. w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały (...) Rady Gminy L. w sprawie określenia wysokości opłat targowych

III SA/Kr 932/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-17

Sprawa ze skargi A. K. - G. na zarządzenie Burmistrza Miasta w przedmiocie opłaty za usługi cmentarne

II GSK 120/11 - Wyrok NSA z 2012-03-07

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Ch. w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

I SA/Bk 71/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-04-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 1 ust. 2 i 4 uchwały nr [...] Rady Gminy B. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
1   Następne >   +2   +5   11