Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Kr 188/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w B

III SA/Kr 1029/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości górnych stawek opłat za usunięcie komunalnych odpadów ciekłych i stałych z nieruchomości

III SA/Kr 56/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta A w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych w Gminie A

III SA/Kr 557/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia wysokości stawki opłaty bazowej za odbiór i utylizację stałych odpadów komunalnych z terenu miasta A

III SA/Kr 622/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina

III SA/Kr 1283/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta B. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 535/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową

III SA/Kr 91/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków I. stwierdza nieważność § 3. zaskarżonej uchwały, II. w pozostałym zakresie

III SA/Kr 535/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową

III SA/Kr 535/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową
1   Następne >   2