Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Gd 912/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu pobierania opłat stwierdza nieważność § 2 ust. 1 zaskarżonej uchwały w zakresie wprowadzenia obowiązku ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach parkingowych w strefach płatnego parkowania w soboty.

II SA/Rz 1583/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-01-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych

I OSK 1916/16 - Wyrok NSA z 2017-01-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg uchyla zaskarżony wyrok i stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w Ł. z dnia [..] listop...

III SA/Kr 1027/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łukowica w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Łukowica Nr XXXIV/192/10 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

III SA/Lu 1058/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-01-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w pasie drogi powiatowej stwierdza nieważność § 1 ust. 2 zaskarżonej uchwały w części obejmującej stwierdzenie 'do soboty włącznie'.

II SA/Ke 780/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Sandomierza w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz zasad korzystania z tych obiektów

III SA/Kr 83/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie ustalenia w Olkuszu Strefy Płatnego Parkowania niestrzeżonego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych, oraz sposobu ich pobierania stwierdza nieważność § 3 ustęp 2 załącznika nr 3 do zaskarżonej uchwały w zakresie słów 'oraz w soboty od godzi...

III SA/Kr 68/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wolbromiu w przedmiocie wprowadzenia zmian do strefy płatnego parkowania w centrum miasta Wolbrom oraz ustalenia sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych stwierdza nieważność § 2 zaskarżonej uchwały w zakresie słów 'w soboty w godzinach

III SA/Kr 382/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Radgoszcz w sprawie przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi znajdującymi się na terenie Gminy Radgoszcz w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2016/2017 stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

III SA/Kr 1411/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach w przedmiocie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice stwierdza nieważność §
1   Następne >   +2   4