Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Kr 267/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zaliczenia ulicy [...] do kategorii dróg gminnych w S. B. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 1027/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łukowica w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Łukowica Nr XXXIV/192/10 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

III SA/Kr 1412/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Nowe Brzesko w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków autobusowych i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.