Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Wr 741/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-01

Sprawa ze skargi Wojewody D. na porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem J. a Gminą S. K. w przedmiocie współdziałania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy S. K. w sezonie 2008

II SA/Op 185/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-06-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego w przedmiocie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

II SAB/Rz 80/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu [....] w przedmiocie braku wydania uchwały określającej przystanki komunikacyjne oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów

II SA/Op 382/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego w przedmiocie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego