Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II GSK 2100/13 - Wyrok NSA z 2015-01-20

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego

II SA/Gl 275/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-05-07

Sprawa ze skargi Powiatu W. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody w przedmiocie prowadzenia zadań zimowego utrzymania drogi gminnej

II SA/Go 610/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-09-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. zaliczenia dróg stanowiących własność Gminy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

II SA/Ke 383/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-08-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Pierzchnica w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

III SA/Wr 466/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej W. nr [...] z dnia [...] r. o zmianie uchwały nr [...] w sprawie taryf opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę W.

III SA/Wr 463/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 1 Porozumienia Międzygminnego Nr 1 Prezydenta Miasta W. w sprawie powierzenia Gminie W. zadań Gminy J.Z. w zakresie lokalnego transportu

I OSK 67/06 - Wyrok NSA z 2006-03-14

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności niektórych przepisów uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXIII/582/2004 w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi...

IV SA/Gl 777/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

IV SA/Gl 572/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-07-07

Sprawa ze skargi M. K. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie transportu drogowego i przewozów

I OSK 851/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalenia wysokości cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego
1   Następne >   +2   6