Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OSK 851/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalenia wysokości cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego

III SA/Lu 55/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gościeradów w przedmiocie : zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu

OSK 1680/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-27

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie regulaminu przewozów

III SA/Kr 1232/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-12-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Miejskiej w R w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej ulicę N z ulicą G w R i ustalenia jej przebiegu

II SA/Rz 929/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-09-23

Skarga Powiatu [...] na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały podjętej w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego