Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 1394/98 - Wyrok NSA z 1998-11-17

stwierdza nieważność par. 4 uchwały Rady Miasta w przedmiocie godzin sprzedaży napojów alkoholowych.

OPK 3/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-05-11

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem W. Czerwińskiego, prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie z odwołania Agnieszki Ś. od decyzji Prezydenta Miasta P. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, po rozpoznaniu w dniu 11 maja 1998 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia