Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Kr 1196/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-15

skarg A Sp. z o.o. z siedzibą w W na decyzje SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A, tj. o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, znak [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B, tj. o zawartości alkoholu od 4,5% do 18 % oprócz piwa oraz znak [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoho...

III SA/Łd 755/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Kodrębie w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy stwierdza nieważność § 2 pkt 1 zaskarżonej uchwały.

II SA/Ke 130/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-05-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy [...] miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

III SA/Kr 354/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Mszana Dolna w przedmiocie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 stwierdza nieważność punktu 9 Zadania trzeciego w Rozdziale II załącznika do uchwały nr XXVII/257/2016 Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko...

II GSK 2108/15 - Wyrok NSA z 2017-04-11

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [A.] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

III SA/Łd 421/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Przedborzu w przedmiocie zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Przedbórz

III SA/Łd 910/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie zasad usytuowania na terenie Miasta [...] miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

VI SA/Wa 1227/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-12

skarg W. i P. na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy

III SA/Kr 366/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ w przedmiocie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2017 stwierdza nieważność punktu 8 Zadania 4 w Rozdziale IV Załącznika nr 1 do uchwały nr XXXI/285/2016 Rady Miasta Nowy Targ zatytułowanego 'Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowyc...