Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Lu 151/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy z dnia [...] nr [...]

III SA/Gd 437/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad ich usytuowania oraz zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

III SA/Lu 137/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-05-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Miejskiej uchyla rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Nr [...].

III SA/Wr 173/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

III SA/Lu 175/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-05-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Miejskiej w Ł. w części obejmującej rozdział III ustęp 3 punkt 6 w brzmieniu 'kontynuacja szkoleń personelu i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych'

III SA/Wr 25/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-05-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy R. , Nr [...] w sprawie zmiany Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003, uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

III SA/Wr 51/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej we W. z 20 listopada 2003 r. w sprawie zasad funkcjonowania handlu okrężnego we W.

II GSK 2514/14 - Wyrok NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia w części nieważności uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

III SA/Wr 491/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej W. nr [...] w sprawie ustalenia na terenie W. liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży

III SA/Lu 52/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-05-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
1   Następne >   3