Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GW 12/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-25

Wniosek w przedmiocie koncesji na wydobywanie kopaliny

III SA/Wr 222/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA 211/98 - Wyrok NSA z 1998-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie sposobu obliczania wysokości opłaty eksploatacyjnej

II SA 199/98 - Wyrok NSA z 1998-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

II SA 1167/93 - Wyrok NSA z 1994-10-19

'Uzgodnienie' przewidziane w art. 12b ust. 3 prawa górniczego oznacza konieczność uzyskania zgody organu samorządowego na wydanie koncesji.

II SA 195/98 - Wyrok NSA z 1998-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

III RN 191/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie sposobu obliczania opłaty eksploatacyjnej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 195/98

III RN 189/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie sposobu obliczania opłaty eksploatacyjnej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 211/98

III RN 181/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 199/98