Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Wr 222/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.