Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 335/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej M. w przedmiocie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

II SA/Wr 302/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości

II SA/Bk 308/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociagów i kanalizacji oraz ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 359/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-07-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w U w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

II SA/Łd 327/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-06-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w C. w przedmiocie zgody na nabycie przez Wójta Gminy C. na poczet mienia komunalnego naniesień budowlanych

II SA/Ol 1021/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-01-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej

III SA/Po 153/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-04-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie udzielenia bonifikaty tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gd 712/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy

I OSK 1823/07 - Wyrok NSA z 2008-02-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Rady Powiatu w S. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody W.-M. , nr [...] w przedmiocie przyjęcia darowizny zabudowanej działki

II SA/Ke 435/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
1   Następne >   +2   4