Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Ke 224/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy

II SA/Gl 1238/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie przekazania trwałego zarządu nieruchomością

II SA/Gd 758/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-02-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Potęgowo w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy i udzielenia bonifikaty

II SA/Lu 437/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu

II SA/Gl 826/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

II SA/Rz 898/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-01-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości

I OSK 1917/11 - Wyrok NSA z 2012-01-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w przedmiocie wyrażenia zgody na przekazanie składników majątkowych w drodze aportu

II SA/Gd 787/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie przekazania sołectwu do administrowania składników mienia komunalnego

I OSK 1865/11 - Wyrok NSA z 2012-01-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Jaworznie w przedmiocie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy

IV SA/Po 488/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie sprzedaży na prawach własności w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy P.
1   Następne >   3