Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Ke 511/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Secemin w przedmiocie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Secemin

II SA/Bk 304/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w A. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały