Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Kr 1535/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-05

Skarga Prokuratora Rejonowego w Tarnowie na uchwałę Rady Miejskiej w Ciężkowicach w przedmiocie określenia kryteriów realizacji zadań inwestycyjnych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 1534/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Ciężkowicach w przedmiocie określenia kryteriów przy przygotowaniu zadań inwestycyjnych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 570/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nawojowa w przedmiocie określenia zasad umieszczania reklam na terenach, obiektach i urządzeniach komunalnych na obszarze gminy Nawojowa oraz ustalenia stawek opłat pobieranych za umieszczanie i używanie reklam stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części:

II SA/Kr 716/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołmicach Nr XLVI/612/2006 w przedmiocie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w Zamku Królewskim w Niepołomicach

II SA/Kr 50/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kłaj w przedmiocie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Kłaj pn. 'Osiedle Kłaj'