Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Lu 429/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie przeznaczenia mienia komunalnego do sprzedaży

I OSK 101/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie zbycia nieruchomości

II SA/Lu 430/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabytkowej

II SA/Ke 357/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Opatowie w przedmiocie wyrażenia zgody na darowanie nieruchomości na rzecz gminy