Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 767/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie sprzedaży lokali mieszkalnych uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

II SA/Sz 1131/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie sprzedaży lokali będących własnością Gminy Boleszkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze

II SA/Gd 59/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-06-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości

II SA/Gd 83/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwały , [...] Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały , [...] Rady Miasta dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż, kupno i zamianę nieruchomości położonych w mieście

I OSK 968/06 - Wyrok NSA z 2007-06-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 'B' na zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

II SA/Lu 398/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-07-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie udzielenia zgody na najem pomieszczeń stanowiących własność gminy

II SA/Gd 395/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności zarządzenia w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania oraz wynajmowania świetlic wiejskich oraz sal OSP na terenie gminy

I OSK 219/07 - Wyrok NSA z 2007-04-24

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu nr 307/XXXVIII/06 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekszt...

II SA/Ol 53/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia nieruchomości

II SA/Gd 148/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie zgody na dzierżawę części nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   12