Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 1489-1490/98 - Postanowienie NSA z 1998-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra OŚZNiL w przedmiocie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego