Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Po 44/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie na nieważności uchwały

II SA/Wr 169/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Jaworze Nr XLIII/235/04 w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Jawor po dniu 1 stycznia 2005r.

II SA/Bd 537/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-09-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy

II SA/Ol 694/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II OSK 1502/08 - Wyrok NSA z 2009-02-11

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie wystąpienia o interpretację prawną do organu nadzoru

II SA/Wr 35/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

II SA/Bk 204/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-04-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w A. o zaopiniowaniu studium ochrony przeciwpowodziowej

II OSK 417/06 - Wyrok NSA z 2006-06-21

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIX/237/2005 Rady Miejskiej w Rykach w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Porządkowego Burmistrza Ryk Nr 1/2005 z dnia 12 lipca 20

II SA/Sz 791/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-08-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie odmowy ustalenia taryf za zużycie wody

II OSK 1663/06 - Wyrok NSA z 2007-01-09

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Nowej Soli nr XLVIII/326/06 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Sól
1   Następne >   +2   4