Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X

II FSK 684/11 - Wyrok NSA z 2012-12-04

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I FSK 1117/15 - Wyrok NSA z 2017-06-08

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Kr 1252/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Limanowa w przedmiocie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

I SA/Kr 1251/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Limanowa w przedmiocie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.