Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Łd 595/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych gminy [...]

III SA/Lu 505/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-19

Sprawa ze skargi K. W. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie powołania i zasad działania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

I OSK 2299/11 - Wyrok NSA z 2012-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Maków w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Maków

III SA/Łd 409/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-08-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Maków

II SA/Po 113/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-03

Skarga Gminy K. na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA 2308/00 - Postanowienie NSA z 2000-12-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia organu właściwego do rozpatrzenia odwołania Henryka i Ewy małżonków T. od decyzji Starosty O. (...), umarzającej postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości wszczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. przez byłego Kierownika Urzędu Rejonowego w O.

III SA/Lu 15/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania sprawy do właściwego organu

III SA/Lu 57/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy NR [...]

III SA/Łd 664/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Maków w przedmiocie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych gminy Maków

I OSK 98/12 - Wyrok NSA z 2012-04-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Maków w przedmiocie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych gminy Maków
1   Następne >   2