Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Kr 1577/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu N. w przedmiocie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze R.

II SA/Kr 2294/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-02-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w O. w przedmiocie zasad gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w O.

II SA/Po 2298/00 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 2000-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie usunięcia drzew

SAB/Sz 81/00 - Postanowienie NSA oz. w Szczecinie z 2000-09-06

Skarga Gminy Miasta Sz. Miejski Zakład Komunikacyjny na bezczynność SKO w Sz. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

OPK 23/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-12-18

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Wiesława Czerwińskiego prokuratora Prokuratury Apelacyjnej, delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie z odwołania Grzegorza Ć. i Jerzego K. od decyzji Prezydenta Miasta W. w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz ustalenia opłaty za ich usunięcie, po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2000 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO we W., zgłoszonego ...