Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

VIII SA/Wa 220/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy [...] stwierdza nieważność § 3 pkt 2, § 3 pkt 3, § 3 pkt 5, § 4 ust. 6, § 5 ust. 11, § 6 pkt 2, § 6 pkt 3, § 7 ust. 2 pkt 1 a i b, § 7 ust. 2 pkt 4, §14, §15 ust. 1 pkt 1, §15 ust. 1 pkt 2, § 15 ust. 1 pkt 3, § 15 ust. 2, § 16 pkt 4, § 19 pkt 1, § 19 pkt 3, § 19 pkt 4, § 20 ust. 3, § ...

VIII SA/Wa 222/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gniewoszów w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów stwierdza nieważność § 3 i § 4 ust. 1 Załącznika do zaskarżonej uchwały.

II SA/Ke 749/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łubnice w przedmiocie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice stwierdza nieważność § 15 ust. 5

II SA/Ke 748/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Oleśnica w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica stwierdza nieważność § 5 ust. 2 pkt 2, § 14 ust. 5 pkt 2, § 14 ust. 6 i ust. 8 załącznika do zaskarżonej uchwały.

II SA/Ke 707/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Połańcu w przedmiocie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec stwierdza nieważność § 3 ust. 7, § 6 ust. 1, § 13, § 23 pkt 2

II SA/Ke 703/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bogoria w przedmiocie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bogoria stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 21 ust. 1 pkt 1

II SA/Ke 747/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rytwiany w przedmiocie uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytwiany stwierdza nieważność § 3 ust. 8, § 8 pkt 4

II OSK 702/17 - Wyrok NSA z 2017-10-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w przedmiocie podjęcia uchwały

II OSK 1979/15 - Wyrok NSA z 2017-03-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Radomsku w przedmiocie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

II OSK 991/17 - Wyrok NSA z 2017-06-21

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
1   Następne >   +2   4