Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Kr 1391/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w sprawie powierzenia [....] Sp. z o.o. w T. wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

II SA/Kr 1501/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-02-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zabierzów w przedmiocie uznania za użytek ekologiczny

II SA/Kr 681/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Skrzyszów w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II SA/Kr 950/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Babice w przedmiocie gospodarki odpadami

II SA/Kr 682/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tuchowie w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.