Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 347/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie przyjęcia 'Naprawczych programów ochrony powietrza dla stref na terenie województwa dolnośląskiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu' posta...

II OZ 1380/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Skarga Gminy Ożarowice na uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

II OZ 1381/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego , Nr IV/53/12/2014 w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

II SA/Gl 1269/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-20

Skarga 'A' Sp. z o.o. w C. na uchwałę Sejmiku Województwa [...] w przedmiocie wykonania planu gospodarki odpadami

II OSK 1267/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego w przedmiocie rozszerzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego

II SA/Rz 1025/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-11-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr VI/104/19 w przedmiocie zmiany uchwały nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022

II SA/Rz 670/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego w przedmiocie zmiany uchwały nr XXXI/551/17 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022