Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Po 55/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie bezczynności organu w sprawie umieszczenia w gminnym planie gospodarki odpadami inwestycji polegającej na budowie sortowni odpadów komunalnych

II SAB/Po 22/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy