Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OSK 2298/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie likwidacji Publicznego Gimnazjum [...] w K. w trybie sukcesywnego wygaszania cyklu kształcenia

I OSK 2410/16 - Wyrok NSA z 2017-01-13

Skargi kasacyjne J.K. oraz Rady Miejskiej w G. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. nr [..] w przedmiocie przekazania prowadzenia Fundacji P.E. im. K.E.N. w B. Szkoły Podstawowej w D.

IV SA/Wr 291/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

I OSK 690/17 - Wyrok NSA z 2017-12-01

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności Zarządzenia nr [...] Wójta Gminy L. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora [...] w

IV SA/Gl 18/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie dotyczącej konkursu na stanowisko dyrektora

I OSK 1883/17 - Wyrok NSA z 2017-11-22

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia nr [...] Wójta Gminy

I OSK 2568/16 - Wyrok NSA z 2017-01-04

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie nieważności zarządzenia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół

III SA/Łd 1054/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-03-31

Sprawa ze skargi M. W. na czynność (pismo) Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie odmowy zawarcia umowy dotyczącej zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności.

II SA/Go 330/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-06-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Nr [...] Wójta Gminy z dnia [...] r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół B.A.

III SA/Kr 1136/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Nowego Sącza w przedmiocie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego
1   Następne >   +2   +5   8