Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Kr 814/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-20

Sprawa ze skargi S. P. na zarządzenie Burmistrza Gminy S w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej

III SA/Łd 529/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarząd Powiatu [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora zespołu szkół [...] w K.

III SA/Kr 470/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-25

skarg Wojewody na zarządzenia Burmistrza A w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej placówki oświatowej oraz nr [...] w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] im. [...] w A I. stwierdza niezgodność z prawem zarządzenia Burmistrza A nr [...] w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej placówki oświatowej; II. stwierdza nieważno...

III SA/Kr 450/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-25

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Wójta Gminy R w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w D z Oddziałem Zamiejscowym w B stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia.

VIII SA/Wa 277/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-27

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego [...] w R. na akt Burmistrza Gminy i Miasta P. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji publicznej szkoły podstawowej stwierdza, że zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta P. z [...] września 2017 roku o niezatwierdzeniu aneksu numer 1 do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr [...] w P. na rok szkolny 2017/2018 jest niezgodne z prawem.