Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Kr 1257/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łukowica w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Łukowica stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 1451/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zawoja, w przedmiocie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Kardynała Wojtyły w Zawoi Wilcznej w skład Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej orzeka o niezgodności zaskarżonej uchwały z prawem

III SA/Kr 1233/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Raba Wyżna w przedmiocie zmiany uchwały nr XXXV/319/2009 Rady Gminy Raba Wyżna w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych w Gminie Raba Wyżna stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 1217/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Spytkowice w przedmiocie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 1728/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w K

III SA/Kr 907/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012r. Szkoły Podstawowej w B.

III SA/Kr 1216/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gorlice w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorlice stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 1217/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice

III SA/Kr 808/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w G. w przedmiocie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy G.
1   Następne >   2