Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Kr 1265/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chrzanowie w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 1256/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chełmek stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 1007/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Limanowa w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Limanowa

III SA/Kr 1007/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-09

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 4 ust. 2, § 5 ust. 1 pkt 3 lit. d), § 5 ust. 3 pkt 1 lit. c), § 6 ust. 3-5, § 9 ust. 4, § 12 ust. 4 załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta Nowy Targ w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ stwierdza nieważność uchwały w zaskarżonej części

III SA/Kr 662/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zamiaru reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w S, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w W

III SA/Kr 698/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Brzesku w przedmiocie zamiaru reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Wojkowicach

III SA/Kr 624/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zmiany uchwały nr XXXI/407/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 1

III SA/Kr 1354/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-08

Sprawa ze skargi K. K. na § 6 ust. 2-5 i ust. 11 uchwały Rady Miasta A w przedmiocie zasad i trybu korzystania z samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską A

III SA/Kr 78/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-29

Sprawa ze skargi L. K., M. P., A. M. na Radę Miejską w przedmiocie niewykonania punktu I i II wyroku WSA w Krakowie w sprawie III SA/Kr 437/07

III SA/Kr 1276/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej za korzystanie ze świadczeń przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości
1   Następne >   2