Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 787/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-29

Sprawa ze skargi A. L. i D. K. na czynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie bezpłatnego transportu dzieci do szkoły

IV SA/Gl 1054/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-15

Sprawa ze skargi L.H. na zarządzenie zastępcze Wójta Gminy J. w przedmiocie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół

III SA/Kr 684/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-08-26

Sprawa ze skargi A. K. na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół [...] w S

III SA/Kr 75/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-13

Sprawa ze skargi A. S. na zarządzenie Wójta Gminy I w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w I

I OSK 1870/18 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. K. i R. W. na akt Wójta Gminy [...] w przedmiocie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej na rok 2017/2018

I OSK 1919/18 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. K. i R. W. na zarządzenie Wójta Gminy Spytkowice nr [...] w przedmiocie założeń prawno