Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Ke 1038/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-02-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia

II SA/Bd 1363/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zarządzenia Wójta Gminy R. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

I OSK 2475/13 - Wyrok NSA z 2014-01-28

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 307/2013 w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas ...

III SA/Gd 744/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno

I OSK 210/14 - Wyrok NSA z 2014-04-08

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie zamiaru likwidacji szkoły filialnej

II SA/Op 460/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w sprawie wygaśnięcia stosunku pracy na stanowisku dyrektora szkoły

II SA/Bd 532/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-07-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej

II SA/Bd 643/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-11-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia

II SA/Bd 755/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-11-27

Skarga Burmistrza Miasta i Gminy [...] na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej

II SA/Bk 399/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-09-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
1   Następne >   +2   +5   +10   30