Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 560/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-01-17

Sprawa ze skargi Gminy Skarbimierz na wezwanie Wojewody Opolskiego w przedmiocie zaprzestania naruszeń prawa

I OSK 742/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-25

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

I OSK 1011/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora zespołu placówek oświatowych

II SA/Wa 2047/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-27

Skarga Burmistrza [...] na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w przedmiocie odwołania ze stanowiska i powierzenia wykonywania obowiązków

II SA/Rz 903/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-10-08

Skarga A. T., na zawiadomienie Wojewody [...], w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w N., -

II SA/Ke 627/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie odwołania dyrektora szkoły