Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 108/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu w L. w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora uchyla zaskarżony wyrok i odrzuca skargę.

II SA/Ke 661/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-11-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej