Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 1236/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Liszki w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 176/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Starachowicach w przedmiocie : rozpatrzenia protestu do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 294/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-03-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Bliżynie w przedmiocie : odrzucenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Łd 981/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w N. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Łd 1081/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy i Miasta w Drzewicy w przedmiocie opinii dotyczącej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych

II OSK 1127/05 - Wyrok NSA z 2006-02-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 569/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-29

skarg W.Ś. na uchwałę Rady Gminy W.M. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy W.M. oddal skargę.

II OSK 1688/13 - Wyrok NSA z 2015-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 469/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Branice w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 524/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Walce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   +10   64