Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 171/98 - Postanowienie NSA oz. w Białymstoku z 1998-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla B. w B.~

SA/Rz 195/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-01-07

Sprawa ze skargi (...) na uchwały Rady Miasta R. w przedmiocie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta R. oraz planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Osiedla Mieszkaniowego 'Drabinianka' w R. ~

IV SA 1017/98 - Wyrok NSA z 1998-12-21

Sprawa ze skargi na uchwałę rady gminy W.-C. w przedmiocie odrzucenia zarzutów do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I SA/Łd 1311-1316/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-06-09

skargę na uchwałę Rady Miasta w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych na realizację infrastruktury dla budownictwa mieszkaniowego.

OPK 40/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-05-11

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem S. Trautsolta, prokuratora Prokuratury Apelacyjnej delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie z odwołania Kazimierza M. od decyzji Wójta Gminy Sz. w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, po rozpoznaniu w dniu 11 maja 1998 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 1

OPK 9/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-06-01

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 1998 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. ...