Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Kr 1359/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-12

skarg A. D., T. D., J. F. na uchwałę Rady Gminy Dębno w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 679/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki nr 11 w granicach administracyjnych miejscowości Garliczka i Przybysławice

II SA/Kr 528/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-10-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy L. w części wsi L., K, P.

II SA/Kr 1348/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kłaj w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj obejmującego miejscowości: Dąbrowa, Grodkowice, Targowisko w ich granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów objętych uchwałą Rady Gminy Kłaj Nr XII/79/99

II SA/Kr 455/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej w przedmiocie zatwierdzenia aktualizacji planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowina Tatrzańska

II SA/Kr 1861/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie ulic Jana Pawła II i Błonie oraz lasu Lipie

II SA/Kr 1288/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zabierzów w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów

II SA/Kr 1339/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wiśniowa w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wiśniowa

II SA/Kr 1185/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 1337/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-11-23

skarg G. Z. i L. B. na uchwałę Rady Gminy Kościelisko w przedmiocie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko
1   Następne >   3