Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Kr 834/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-12

Skarga Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 128/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Wróblowice I'

II SA/Kr 1458/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zakopane w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA

II SA/Kr 1475/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zakopane w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 144/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-12

skarg I. B. oraz Wojewody [...] na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 383/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-10-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zakopane w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego Furmanowa, Kotelnica, Tatary

II SA/Kr 1260/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla '[...]' w K.

II SA/Kr 1207/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Pękowicka

II SA/Kr 1812/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta T. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy T. dla obszaru [....] w T.

II SA/Kr 1336/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-11-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zabłocie stwierdza nieważność zaskarżonego planu w zakresie obejmującym § 5 ust. 4 pkt 7, § 65 ust. 1, 2, 3, ust. 4 pkt e, ust. 5 pkt 1, § 87 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret
1   Następne >   +2   4