Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

OZ 93/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-01

Zażalenie na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr [...] w przedmiocie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 897/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-04-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego