Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Bk 691/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 626/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bd 1051/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-10-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie kierunku działań Zarządu Powiatu w M. w zakresie prowadzenia działalności leczniczej

II SA/Go 237/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-05-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy z dnia [...] r. nr IV/12/2011 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy z dnia [...] r. nr XX/97/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy'

II OSK 1717/07 - Wyrok NSA z 2008-02-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody O. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bk 79/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej B. z dnia [...].1

II SA/Gd 113/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1/ uchyla rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody , nr [...] stwierdzające nieważność uchwały nr VIII/152/08 Rady Gminy Kościerzyna w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Korne, na terenie ...

II SA/Ke 467/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 139/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 74/05 - Wyrok NSA z 2005-09-13

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojna
1   Następne >   +2   +5   9