Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Sz 858/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-01-16

Skarga Rady Miasta Kołobrzeg na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg

II SAB/Łd 17/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-07-14

skarg J. B. i J. P. R. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały z dnia [...], nr [...]Rady Miejskiej T.

II SAB/Łd 18/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-07-14

skarg J. B. i J. P. R. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały z dnia [...], nr [...]Rady Miejskiej T.