Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Ke 614/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2005-12-20

Sprawa ze skargi M. K. na pismo Wojewody w przedmiocie odmowy podjęcia rozstrzygnięcia nadzorczego

II SA/Sz 858/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-01-16

Skarga Rady Miasta Kołobrzeg na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg

II OSK 1700/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bk 243/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-06-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SAB/Łd 17/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-07-14

skarg J. B. i J. P. R. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały z dnia [...], nr [...]Rady Miejskiej T.

II SAB/Łd 18/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-07-14

skarg J. B. i J. P. R. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały z dnia [...], nr [...]Rady Miejskiej T.

II SA/Gd 123/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego