Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Ke 543/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-10-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Solec -Zdrój w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

II SA/Gl 932/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie ustanowienia obwodów łowieckich

II SA/Łd 10/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-04-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Brąszewice w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt dziko występujących

II OSK 195/17 - Wyrok NSA z 2017-03-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie opieki nad zwierzętami

II SA/Go 135/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w 2016 roku

II SA/Go 97/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-04-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w 2016 roku stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Ke 453/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Łoniowie w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Ke 499/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Pińczowie w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

II SA/Ke 413/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-08-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Złotej w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

II SA/Ke 523/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-10-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Koprzywnicy w przedmiocie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.
1   Następne >   +2   5