Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Kr 1575/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XLI/287/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice na 2014 rok stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Kr 1377/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Chełmek na rok 2017

II SA/Kr 1469/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Słomnikach w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słomniki stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Kr 875/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zatorze w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zator w 2016 r. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.