Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 1422/08 - Wyrok NSA z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy R.

II SA/Gl 104/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie wspólnoty gruntowej uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze i orzeka, że nie podlega ono wykonaniu w całości.

II OSK 37/13 - Wyrok NSA z 2013-03-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt

II SA/Łd 874/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności Uchwały nr L/427/2014 Rady Gminy Bełchatów oku w sprawie przyjęcia 'Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełchatów'.

II SA/Ke 251/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-06-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy

IV SA/Po 656/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie powołania organów spółki do zagospodarowania wspólnoty gruntowej

II SA/Lu 591/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

II OSK 1332/11 - Wyrok NSA z 2011-09-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie określenia sposobu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego

II OZ 301/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy wymiany gruntów rolnych

II SA/Gl 851/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie ochrony zwierząt
1   Następne >   3